MVM Rajapalayam maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

4.9

ACRES LAND

184

STUDENTS

14

TOTAL STAFF

1991

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
561, Chenbaga Thoppu Road, Rajapalayam
Virudu Nagar Ditrict, Samathuvapuram
Rajapalayam (626117) - Tamil Nadu
: 04563 - 296371
  : 9442841052
: 04563 - 296371
: mvmrajapalayam@mssmail.org