MVM Rajapalayam maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

4.9

ACRES LAND

267

STUDENTS

35

TOTAL STAFF

1991

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir
561, Chenbaga Thoppu Road,, Virudhu Nagar
Rajapalayam (626117) - Tamil Nadu
: 04563 - 226471
  : 9442841052
: 04563 - 226471
: mvmrajapalayam@mssmail.org